ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559
 •     สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญร่วมโครงการและกิจกรรมด้านป้องกันการทุจริต ประจำปี 2559 โดยจะจัดโครงการประกวดพูด ของนักเรียนนักศึกาาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทุกสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้เยาวชนตระหนักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทุจริต ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียด สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5300 0032 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/03/2559
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294