ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปิดปรับปรุงห้องนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
 •     เทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการปิดปรับปรุงห้องนิทรรศการหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้าเรียนรู้ศึกษายังสามารถเข้าชมนิทรรศการหมุนเวียนบริเวรอาคารด้านหลังหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ฟรี) ในส่วนหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่และพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา ยังสามารถเปิดให้บริการตามปกติ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294