ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ " กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA"
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA เชียงใหม่ จะจัดทำโครงการ " กาด (ตลาด) ปลอดภัยใช้ไฟฟ้า PEA" เพื่อตรวจสอบและแก้ไขระบบจำหน่าย เมนชายคา จุดต่อต่างๆที่ชำรุด เพื่อป้องกันอัคคีภัย และอันตรายจากการใช้ไฟฟ้า โดยมีแผนดำเนินการเบื้องต้น บริเวณกาดหลวง(ตลาดวโรรส)และตลาดต้นลำใย ในวันที่ 9-10 มีนาคม 2559 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 1 ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/03/2559
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294