ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจักงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชา
 •     จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดจักงาน "วันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด" ประจำปี ๒๕๕๘ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ณ บริเวณกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ๑ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. เพื่อขอรับบริจาคสิ่งของสำหรับใช้เป็นของรางวัลในการออกร้านมัจฉากาชาดให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ แต่เนื่องจากจะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดงานดังกล่าว จากวันศุกร์ที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็น วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ส่วนเวลาและสถานที่คงเดิม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/12/2557
 • อ่าน   328
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294