ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนสวยแห่งการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต"
 •     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสวนสวยแห่งการเรียนรู้ คู่ความเพลิดเพลิน ชูพลังความรู้ด้านพืชของประเทศ ภายใต้โครงการ "ปิดเทอมนี้ สนุกคิด สนุกเรียนรู้ สู่อนาคต" เพื่อให้เด็ก นักเรียน เยาวชนได้เรียนรู้ในพืชต่างของประเทศไทย ณ สวนพฤกษศาสตร์ 4 แห่ง ดังนี้ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษนุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จึงประชาสัมพันธืเพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 • วันที่ประกาศ   17/03/2559
 • อ่าน   259
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294