ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME$
 •     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำหนดจัดการประชุมสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SME$ เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถประกอบธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเจริญเติบโตต่อไป โดยจะจัดสัมมนาเบื้องต้น ในวันที่ 22 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมสัมมนาได้ ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • วันที่ประกาศ   17/03/2559
 • อ่าน   285
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294