ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)กรมป่าไม้ จะจัดการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559
 •     กรมป่าไม้ จะจัดการประกวดป่าชุมชน ตามโครงการคนรักป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าอย่างเข้มแข็ง โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ บัดนี้ ถึง วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ที่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ในเวลาราชการ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครแต่อย่างใด ชุมชนใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/03/2559
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294