ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน จัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกิ๋นอ้อผญาประจำปี 2559
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน ประชาสัมพันธ์จัดงานสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีกิ๋นอ้อผญาประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒธรรมอันเก่าแก่ที่สืบทอดกันมา โดยจะจัดงานในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมานเลขโทรศัพท์ 0 5344 1961
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/04/2559
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294