ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กำหนดจัดประเพณี รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร "วันกตัญญู"
 •     โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กำหนดจัดประเพณี รดน้ำดำหัวคณะผู้บริหาร "วันกตัญญู" โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 16 เมษายน 2559 ณ บริเวรณอาคารเพชรรัตนราชสุดดา (อาคาร 10 ) ตั้งแต่เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์ให้ศิษย์เก่าโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
 • หน่วยงาน    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/04/2559
 • อ่าน   295
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294