ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมนักเรียนเก่าดารา กำหนดจัดงาน "ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา"เพื่อคารวะครู อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง
 •     สมาคมนักเรียนเก่าดารา กำหนดจัดงาน "ดำหัวปี๋ใหม่ ฮ่วมใจ๋จาวดารา"เพื่อคารวะครู อาจารย์อาวุโส เนื่องในวันขึ้นปีใหม่เมือง เพื่อเป็นสิริมงคล และเป็นการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามล้านนา โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 16.30 น. ณ หอประชุมบาร์บาร่าแมคคินลีย์ โรงเรียนดารา จังหวัดเชียงใหม่ จึงประประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนเก่าโรงเรียนดาราวิทยาลัยทราบโดยทั้วกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประสานงานสมาคมนักเรียนเก่าดาราวิทยาลัย หมายเลขโทรศัพท์ 0 5324 1281
 • หน่วยงาน    โรงเรียนดาราวิทยาลัย มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย
 • วันที่ประกาศ   18/04/2559
 • อ่าน   284
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294