ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (มหาชน) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "Cabling System Innovation For The Future"
 •     บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (มหาชน) จะจัดสัมมนาในหัวข้อ "Cabling System Innovation For The Future" เพื่อเสริมสร้างให้ผู้ใช้งาน อาทิ หน่วยงานไอที งานสารสนเทศและผู้สนใจทั่วไป สามารถเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น เพื่อได้นำความรู้ด้านเทคโนโลยีใหม่ๆไปประยุกต์ให้เหมาะสมกับหน่วยงานของท่าน โดยจะจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2693 1222 ต่อ 368 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    บริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั้น จำกัด (มหาชน)
 • วันที่ประกาศ   18/04/2559
 • อ่าน   233
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294