ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมย้อนรำลึกความทรงจำสุดประทับใจกับคณะอาจารย์และพี่น้องนิเทศศาสตร์ เนื่งในวาระครบรอบ 30 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์
 •     คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมย้อนรำลึกความทรงจำสุดประทับใจกับคณะอาจารย์และพี่น้องนิเทศศาสตร์ เนื่งในวาระครบรอบ 30 ปี ภาควิชานิเทศศาสตร์ ภายใต้งานชื่อ "ขันโตก 30 ปี คิดถึงนิเทศศาสตร์ ในวันเสาร์ ที่ 30 เมษายน 2559 จั้งแต่เวลา 18.00 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/04/2559
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294