ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนกำหนดจัดแค้มป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1
 •     สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กำหนดดำเนินโครงการพัฒนาความเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายของการลุงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายสู่การค้าสากล และมีกำหนดจัดแค้มป์เครือข่ายธุรกิจภาคเหนือตอนบน 1 เป็นเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรมลำพูนวิล อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
 • วันที่ประกาศ   03/05/2559
 • อ่าน   355
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294