ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559
 •     โรงพยาบาลสวนปรุง ได้จัดทำปฏิทินข่าวประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ผู้สนใจสามารถติดจามข่าวสารต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ทางเว็บไซต์ www.suanprung.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ฝ่ายบริหารทั่วไป 0 5328 0247
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/05/2559
 • อ่าน   283
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294