ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการดังต่อไปนี้ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนาย
 •     ด้วยศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการจัดโครงการ การเตรียมพร้อมการเกษียณอายุประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีรายละเอียดการจัดโครงการดังต่อไปนี้ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จะหวัดเชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จังหวัดเชียงใหม่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ๐๕๓ - ๙๔๖๐๑๗,๙๔๙๑๕๑,๐๘๑ - ๙๙๒๕๘๒๘
 • หน่วยงาน    ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/12/2557
 • อ่าน   346
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294