ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะบุคลาการด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing,Internet of Thing
 •     สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะจัดโครงการส่งเสริมความรู้ทักษะบุคลาการด้าน Security, Business Analyst, System Analyst, Cloud computing,Internet of Thing เพื่อยกระดับความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากรในประเทศให้มีความชำนาญทัดเทียบกับประเทศในกลุ่มอาเซียน หน่วยงานใดสนใจสามารถส่งบุคลากรของท่านเข้าร่วมฝึกอบรมได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 086 352 6860 นายชานนท์สุราภา หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการอบรม จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • วันที่ประกาศ   29/05/2559
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294