ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559
 •     สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) กำหนดจัดกิจกรรมโครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 ในวันอังคารที่ 31 พ.ค.2559 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณสำนักสงฆ์เบ็ญจมธรรมาภิวัฒน์ ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานร่วมจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว ตามสถานที่ที่เห็นสมควร โดยสามารถขอสนับสนุนกล้าไม้ได้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ในสังกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนงานส่งเสริมการปลุกป่า หมายเลขโทรศัพท์ 0 5381 8239 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
 • วันที่ประกาศ   29/05/2559
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294