ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล (ใส่ขันดอก) ประจำปี 2559
 •     วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ร่วมกับหน่วยงานและองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีบูชาเสาอินทขีล (ใส่ขันดอก) ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และหวงแหนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2559 และพิธีอินทขีล ในวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมพิธีและทำบุญเลี้ยงเพลพระได้ในวันเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2559
 • อ่าน   247
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294