ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะกรรมการอนุสาวรีย์ข่างสิงห์ ร่วมกับชุมชนข่วงสิงห์พัฒนากำหนดจัดพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ข่วงสิงห์ประจำปี 2559
 •     คณะกรรมการอนุสาวรีย์ข่างสิงห์ ร่วมกับชุมชนข่วงสิงห์พัฒนากำหนดจัดพิธีบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์ข่วงสิงห์ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน และวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 ประชาชนที่อาศัยอยู่ ณ บริเวณข่วงสิงห์สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการชุมชน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 5398 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ชุมขนข่วงสิงห์พัฒนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   30/05/2559
 • อ่าน   271
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294