ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวรวุธโปรโมชั่น กำหนดจัดงานบวชหมู่ 243 รูป และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 89 ฉลองครองราชย์ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา
 •     วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์และวรวุธโปรโมชั่น กำหนดจัดงานบวชหมู่ 243 รูป และบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุ 89 ฉลองครองราชย์ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2559 ณ วัดศาลาลอย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีการบวชของชาวสุรินทร์ และเพื่อนำโลหิตไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความต้องการเลือดฉุกเฉิน ผู้สนใจสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วรวุธโปรโมชั่น
 • วันที่ประกาศ   02/06/2559
 • อ่าน   258
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294