ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์การแพทย์แผนไทย จะจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559
 •     โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ และคลินิกบรรเทาทุกข์การแพทย์แผนไทย จะจัดพิธีไหว้ครูแพทย์แผนไทยประจำปี 2559 เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณของครู โดยจะจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 16 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 09.09 น. ณ โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนแพทย์แผนไทยชีวกโกมารภัจจ์ ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   08/06/2559
 • อ่าน   306
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294