ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง กำหนดจัดโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ"
 •     มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง กำหนดจัดโครงการสัมมนา "การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ" ในวันที่ 4-5 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ด้านการเงินการคลังทางราชการให้เกิดความชำนาญ และเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการด้านการเงินการคลังระหว่างประเทศ หน่วยงานที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2127 7000 ต่อ 6938 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานการคลังจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2559
 • อ่าน   377
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294