ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าสักคงตัน
 •     วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีสรงน้ำพระพุทธรูปเจ้าสักคงตัน เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2559 ณ วัดสรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดศรีนวรัฐ (ทุ่งเสี้ยว) หมายเลขโทรศัพท์ 08 1883 2862 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดสรีนวรัฐ ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2559
 • อ่าน   241
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294