ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง
 •     วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร กำหนดจัดประเพณีสรงน้ำและสมโภชพระบรมธาตุเจ้าจอมทอง เนื่องในวัดพระธาตุศรีจอมทอง มีอายุครบ 550 ปี โดยกำหนดจัดงานขึ้นในวันที่ 15-19 มิถุนายน 2559 กอปรกับเมืองเชียงใหม่มีอายุครบ 720 ปี ได้มีกำหนดจัดพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าจอมทองไปประดิษฐานชั่วคราว ณ มณฑลพิธี ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ในวันที่ 10-12 มิถุนายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายเลขนุการ วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร หมายเลขโทรศัพท์ 0 5382 6919 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   09/06/2559
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294