ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงาน ก.พ. แจ้งจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559
 •     สำนักงาน ก.พ. แจ้งจังหวัดเชียงใหม่จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2559 โดยศูนย์สอบเชียงใหม่กำหนดสอบในวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2559 และวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 จำนวน 8 แห่ง ดังนี้ 1. วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2.โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ 3.โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ 4.วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการเชียงใหม่ 5.โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ 6.วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ 7. โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 8.มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ทั้งนี้สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนัักงานจังหวัด กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
 • วันที่ประกาศ   10/06/2559
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294