ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
 •     สภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณะกรรมการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2559 ถึง วันที่ 5 ธันวาคม 2559 โดยมีเป้าหมายไถ่ชีวิตโค-กระบือ จำนวน 2054 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2831 9250 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • วันที่ประกาศ   17/06/2559
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294