ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี
 •     ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ดังนี้ - ถุงบรรจุเมล็ดพันธุ์ ต้องระบุชื่อพันธุ์อย่างถูกต้อง ชัดเจน มีตราเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้อง มีชื่อผู้ผลิตและที่อยู่ ระบุน้ำหนักบรรจุ - ป้ายสลาก ต้องระบุชื่อพันธุ์ข้าวอย่างถูกต้อง ชัดเจน มีวัน/เดือน/ปี ผลิตและหมดอายุ มีหมายเลขทะเบียนประจำพันธุ์ทางการค้า พ.พ./ปี ระบุเปอร์เซนต์ความบริสุทธิ์ของเมล็ดพันธุ์ ระบุเปอร์เซนต์ความงอก ต้องมีอัตราความงอกสูงกว่า 80 เปอร์เซนต์ และต้องมีหมวดเลข (Lot No.) เพื่อตรวจสอบย้อนหลังหากเมล็ดพันธ์ุมีปัญหา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5331 1334 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศุนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   17/06/2559
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294