ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์ จะจัดโครงการ "เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี"
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะจัดโครงการ "เติมธรรมะให้ชีวิต น้อมจิตถวายพระราชาและพระราชินี" เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับข้าราชบริพารพระตำหนักภูพิงค์ฯและมุ่งเน้นการพัฒนาที่ยั่งยืน น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยจะจัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. ณ โรงฝึกศิลปาชีพพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมรับฟังธรรมะได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ หน่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5322 3065 ต่อ 115 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    พระตำหนัดภูพิงคราชนิเวศน์
 • วันที่ประกาศ   27/06/2559
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294