ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แจ้งการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นปกติ
 •     พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ แจ้งการเปิดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์เป็นปกติ ทุกวันตามเดิม โดยเริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์
 • วันที่ประกาศ   05/07/2559
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294