ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักบัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาประจำปี
 •     คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่และองค์กรทางพระพุทธศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา สมโภช 60 รอบนักบัตร 720 ปี เมืองเชียงใหม่ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษาประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 13-20 กีกฎาคม 2559 ณ พุทธสถานเชียงใหม่ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางศาสนา จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    พุทธสมาคมและศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/07/2559
 • อ่าน   264
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294