ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ(ภ.ง.ด.94) ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลราษฎากร ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
 •     กรมสรรพากรประชาสัมพันธ์ ให้ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบฯ(ภ.ง.ด.94) ที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40(5)-40(8) แห่งประมวลรัษฎากร สามารถมายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน โดยสามารถยื่นแบบรายการได้ทางเว็บไซต์ www.rd.go.th หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทุกสาขา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 2440 ต่อ 507 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2
 • วันที่ประกาศ   05/08/2559
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294