ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ กรมบังคับคดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น
 •     กรมบังคับคดี กำหนดจัดโครงการสัมมนาให้ความรู้กฎหมายฟื้นฟูกิจการธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้ผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยจะจัดสัมมนาขึ้นในวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมดวงตะวันเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการสัมมนาฯได้ ทางเว็บไซต์กรมบังคับคดี www.led.go.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5327 3454
 • หน่วยงาน    สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/08/2559
 • อ่าน   277
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294