ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุม "แนวการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ"
 •     สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดจัดประชุม "แนวการเตรียมความพร้อมของสถานประกอบการก่อนบังคับใช้ร่างพระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ" เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสาระสำคัญต่างๆ โดยกำหนดจัดประชุม ในวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อเเจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294