ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา
 •     สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ กำหนดจัดเสวนาแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้มีความประสงค์จะไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดจัดเสวนาขึ้นในวันที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 9.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 2 โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนาได้ในวันและเวลาดังกล่าว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ
 • วันที่ประกาศ   15/08/2559
 • อ่าน   261
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294