ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วใจก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า"
 •     คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยชมรมสรรค์ศฺลป์ศิริราช ร่วมกับกองทัพเรือ คณะดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ และโรงพยาบาลแมคคอร์มิค กำหนดจัดคอนเสิร์ตการกุศลร่วใจก่อตั้ง "พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า" โดยจัดแสดง "ดนตรีเทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้า" ณ พิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้าด้านฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค ในวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจสามารถเข้าชมการจัดแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติหมอเจ้าฟ้าได้ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • วันที่ประกาศ   23/08/2559
 • อ่าน   286
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294