ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง "รักตัว"
 •     สำนักงานราชบัณฑิตยสภา จะจัดประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำปี 2560 ในหัวข้อเรื่อง "รักตัว" เพื่อปลูกฝังให้เด็กคุ้นเคยกับหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา หมายเลขโทรศัพท์ 0 2346 0466-70 ต่อ 3006,3023 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.royin.go.th ในวันและเวลาราชการ จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
 • วันที่ประกาศ   23/08/2559
 • อ่าน   273
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294