ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ดูแลตัวเองอย่างไร ให้สูงวัยอย่างทรงพลัง"
 •     โรงพยาบาลแมคคอร์มิค จะจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ เรื่อง "ดูแลตัวเองอย่างไร ให้สูงวัยอย่างทรงพลัง" และรับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เนื่องใน "วันมหิดล" ประจำปี 2559 โดยจะจัดกิจกรรมในวันที่ 17 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.00-13.30 น. ณ อาคาร 95 ปี โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษได้ในวันเลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
 • วันที่ประกาศ   23/08/2559
 • อ่าน   292
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294