ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ร่วมกับมูลนิธิไทย-เยอรมัน ชมการแสดงคอนเสิร์ตวงดนตรี Big Band โดยจะจัดการแสดงคอนเสิร์ตการกุศล ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2559 เวลา 16.00 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเทพรัตนราชสุดา สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมการแสดงได้ในวันเลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   25/08/2559
 • อ่าน   298
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294