ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 รณรงค์เผยแพร่คำแนะนำเรื่อง "ราษฎร์รัฐร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย"
 •     สำนักงานควบคุมโรคที่ 1 รณรงค์เผยแพร่คำแนะนำเรื่อง "ราษฎร์รัฐร่วมใจ ต้านภัยยุงลาย"เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย พร้อมทั้งส่งไปรษณียบัตรตอบรับฯส่งกลับมายังสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 หรือส่งข้อมูลยืนยันการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตอบกลับมาที่ E-mail:com_ arts _10@hotmail.com
 • หน่วยงาน    สำนักงานควบคุมโรคที่ 1
 • วันที่ประกาศ   29/08/2559
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294