ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ กำหนดจัดงานเดินการกุศล ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559
 •     ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ กำหนดจัดงานเดินการกุศล ประจำปี 2559 ในวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 05.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ เพื่อหารายได้จากบัตร สมทบทุนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการของโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/09/2559
 • อ่าน   289
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294