ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลสวนปรุง ประกาศหาญาติ ด้วยนายเท่ง แซ่แต้ อายุ 104 ปี อยู่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้แก่กรรมและยังไม่มีญาติมารับศพ ให้ญาติมารับศพภายในวันที 16 ธันวาคม 2557 หากพ้นกำหนดนี้ โรงพยาบาลจะจัดการฌาปนกิจศพ
 •     
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
 • วันที่ประกาศ   16/12/2557
 • อ่าน   312
 • ผู้ส่ง   
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294