ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559
 •     จังหวัดกำแพงเพชร กำหนดจัดงานประเพณี "สารทไทยกล้วยไข่ และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี 2559 ขึ้นระหว่างวันที่ 1-10 ตุลาคม 2559 ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร เพื่อเผยแพร่ผลิตผลทางการเกษตรและของดีเมืองกำแพง ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกำแพงเพชร ให้แพร่หลายยิ่งขึ้น ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    จังหวัดกำแพงเพชร
 • วันที่ประกาศ   23/09/2559
 • อ่าน   281
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294