ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการคลินิกหมอครอบครัว
 •     ศูนย์สุขภาพชุมชนนครพิค์ โรงพยาบาลนครพิงค์ เปิดให้บริการคลินิกหมอครอบครัว ให้บริการตรวจโรคทั่วไป โดยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ให้บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเรื้อรัง ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ ให้บริหารส่งเสริม ป้องกันควบคุมโรค และฟื้นฟูสภาพ โดยเปิดทำการ วันจัทร์ถึงวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคารด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ให้บริการผู้ป่วนทุกคน ทุกสิทธิ์การรักษา ของโรงพยาบาลนครพิงค์ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5399 9250 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2559
 • อ่าน   280
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294