ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดทำบุญทอดกฐิน ประจำปี 2559 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดพระธาตุดงสีมา ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย เพื่อต่อเติมสร้างวิหารและโบสถ์ให้แล้วเสร็จ ผู้สนใจร่วมทำบุญทอดผ้าป่าครั้งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 5199 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/09/2559
 • อ่าน   269
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294