ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี2559
 •     คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 13-14 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ของเครือข่ายภาคีหุ้นส่วนในกิจการสุขภาพสัตว์ของประเทศไทย ผู้สนใจสามรถเข้าร่วมฟังวิชาการได้ในวันและเวลาดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/10/2559
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294