ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 18 หัวข้อ "เติมชีวิต คืนชีวา ประชาธิปไตย"
 •     สถาบันพระปกเกล้า กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่ 18 หัวข้อ "เติมชีวิต คืนชีวา ประชาธิปไตย" ระหว่างวันที่ 4-6 ไฤศจิการยน 2559 ณ ศุนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สถาบันพระปกเกล้า
 • วันที่ประกาศ   18/10/2559
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294