ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดจัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
 •     เทศบาลตำบลช้างเผือก กำหนดจัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้ 1.ประชาคมชุมชนเจ็ดยอด 1,2,3, ข่วงสิงห์, โชตนาฑัตตพร และชุมชนวนสวยสามัคคี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก 2. ประชาคมช่างเคี่ยน 1,2,3,4, ในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาบำเพ็ญบุญวัดช่างเคี่ยน 3.ประชุมประชาคมระดับตำบล ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 17.30 น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลช้างเผือก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5321 7923 ต่อ 25 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลช้างเผือก
 • วันที่ประกาศ   19/10/2559
 • อ่าน   236
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294