ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ บริการย้อมผ้าสีดำฟรีให้แก่ประชาชนที่ต้องการไว้ทุกข์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธราช บรมน
 •     ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯเชียงใหม่ บริการย้อมผ้าสีดำฟรี ให้แก่ประชาชนที่ต้องการไว้ทุกข์ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ แด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธราช บรมนาถบพิตร สวรรณคต โดยจัดตั้งหน่วยบริการหน้าศูนย์ฯ ตลอดเดือนตุลาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศํพท์ 081 7651125 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชนีนาถ เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2559
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294