ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน CMRU Library Fair 2016
 •     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดงาน CMRU Library Fair 2016 ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 สำนักหอสมุด เพื่อส่งเสริมการอ่าน แก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ ข้าราชการ ตลอดจนประชาชนทั่วไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5909 จึงประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งให้ทราบ
 • หน่วยงาน    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   เสมอ เฉลิมศิริวงค์ชัย
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294