ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
 • โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน 4 ปี
 •     โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์ จะดำเนินการทำลายเอกสารประวัติผู้มารับบริการ ที่ขาดการติดต่อเกิน 4 ปี เพื่อลดปัญหาพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร หากผู้มารับบริการท่านใดต้องการขอรับเอกสารดังกล่าว ให้ติดต่อสอบถามและขอรับได้ที่งานเวชระเบียนและสถิติ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โทรศัพท์ 0 543 262-8 ต่อ 214 และ109 ในวันเวลาราชการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์
 • วันที่ประกาศ   14/11/2559
 • อ่าน   231
 • ผู้ส่ง   สุนิทธา พรนิมิตรสกุล
 •  

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294